בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

בחינה מהירה של סימן מסחר

בחינה מהירה של סימן מסחר

בהתאם לסעיף 22 ג' לתקנות סימני המסחר , 1940, רשאי מבקש להגיש בקשה לבחינה מזורזת של הבקשה, אם בידיו נימוקים סבירים לכך.

שם ההליך הוא בקשה לבחינה "על אתר" (בקשה להקדמת הבחינה).

הליך זה מאפשר את בחינת בקשה לרישום סימן מסחר בקדימות ולפני בקשות הקודמות לה בתור כאשר יש סיבה מוצדקת לכך.

ככל ואושרה הבקשה לבחינה על-אתר, התיק יועבר מידית לבוחן אשר יבחן את התיק בהקדם.

חוזר רשם מ.נ. 26. מציין כי על המבקש להקדים את הבחינה להראות נימוקים סבירים להגשת בקשה על אתר ובהם למשל:
א. כי נעשה שימוש בסימן על ידי גורם שאינו מורשה לכך.
ב. כי ישנה כוונה להגיש בקשה בינלאומית על בסיס הבקשה הלאומית.
ג. כי הסימן הוגש בעבר ונתבקשו בו שינויים שלא ניתן היה לבצע במסגרת הבקשה הראשונה.
ד. כי הסימן היה רשום בעבר ונמחק עקב טעות.
ה. כי ישנה כוונה לתת בסימן רשות שימוש לאחרים.
ו. כי נימוקים מיוחדים נוספים שעל פי שיקול דעת המחלקה, יוחלט לראות בהם כסיבות מוצדקות.

כאמור בהוראות העבודה של רשות הפטנטים (הוראה מס': הע'- 30.8): "במקרים בהם מגיש הבקשה לרישום סימן מסחר או בא כוחו סבור שקיימת הצדקה, ע"פ הקריטריונים האמורים לעיל, להקדמת הבחינה, יצרף לבקשה לבחינה על אתר תצהיר שנחתם ונעשה כדין. כאשר התצהיר נעשה בישראל עליו להיות מאושר על ידי עורך דין או עורך פטנטים הרשומים בישראל. על התצהיר להכיל פירוט העובדות המשמשות יסוד לבקשה, הסיבות והנימוקים המצדיקים את הקדמתה. כמו כן יוגש אישור על תשלום האגרה המתאימה".

נכון ליום 1.1.2014 עלות האגרה להגשת בקשה לבחינה על-אתר לכל סוג טובין היא: 761 ₪.
ראו:
http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=14&catalog=1&category=trademarks&language=he

אין תגובות

השאר תגובה