בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

כשירות לרישום סימן מסחר

כשירות לרישום סימן מסחר

כשירות סימן המסחר לרישום במרשם סימני המסחר קבועה בסעיף 8 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972.

בהתאם לסעיף 8(א) לפקודה, סימן כשר לרישום רק אם יש בו בכדי להבחין בין הטובין של בעל הסימן לבין אלו של אחרים. קרי, סימן בעל אופי מבחין.

לצורך זה, רשם סימני המסחר בוחן האם הסימן שמבוקש לרישום ומחלק אותו לאחת מ-5 קטגוריות של סימנים. כתוצאה מהשיבוץ, יקבע לבסוף האם הסימן ראוי להירשם או אם לא. הקטגוריות מהוות מעין סרגל שכתוצאה ממיקום הסימן עליו, תיקבע מידת כשירותו לרישום וכן, מידת היקף ההגנה עליו.

סימן תיאורי: סימן תיאורי הוא סימן המתאר את המוצר או תכונה של המוצר שלגביו מבוקש רישום הסימן. בהגדרתו, סימן גנרי אינו יכול להיות בעל אופי מבחין מולד ולכן, אינו כשיר לרישום  דוגמא אחת היא הסימן "דלק" – הסימן מתאר את המוצר אשר הוא מסמן קרי, מוצרי דלק לרכבים.

סימן תיאורי כמו "דלק", אינו בעל אופי מבחין מולד שכן, ביום היוולדו, לא ניתן להבחין בין הטובין של חברת "דלק" למתחרותיה באמצעות הסימן וזאת, עם היוולד הסימן כאמור. למרות זאת, הסימן יכול לרכוש אופי מבחין עם הזמן עד לכדי מצב שבו לקוחות בעל הסימן יזהו את המוצר המסומן בסימן "דלק" לחברה בעלת הסימן. סימן כמו "דלק" יהיה כשיר לרישום רק במתכונת מעוצבת או במידה ויוכח כי רכש אופי מבחין.

ברמה אחת מעל מהסימן התיאורי המובהק כמו הסימן "דלק" נמצאים סימנים בעלי אופי מתאר אשר מתארים לא את המוצר עצמו אלא, תכונה במוצר שלגביו מבוקש רישום הסימן. סימנים אלו, יכול שיהיו כשרים לרישום במידה ויוכח שצברו אופי מבחין.

סימן מרמז: מדובר בסימן אשר אינו מתאר תכונה במוצר שאותו הסימן נועד לסמן אלא, מכיל רמז בלבד ביחס לאופיו או רומז לרעיון מסוים העומד בבסיס המוצר. כך למשל, נפסק, כי הסימן "דואר עוקב" לגבי שירות המאפשר להפנות דואר לכתובת החדשה במקרה של מעבר דירה, הינו סימן מרמז וזאת, עקב העובדה שנדרש לצרכן לפחות רגע קט בשביל לקשר את הסימן לשירות. סימן בעל אופי מרמז כשיר לרישום ולרוב, בעל אופי מבחין אינהרנטי.

סימן דמיוני: מדובר במילים הקיימות בשפה אך אינן קשורות כלל למוצר שאותו הן מסמנים. כך, הסימן "Puma" לגבי מוצרי ביגוד והנהלה. הסימן קיים ושאוב מתוך השפה אך כלל לא קשור למוצרים שאותו הוא מסמן. מדובר בשמות בעלי אופי מבחין מולד ואינהרנטי אשר מקבל הגנה חזקה.

סימן שרירותי: מדובר בסימנים פרי הדמיון וההמצאה ואינם קשורים כלל למוצר אשר אותו הם מסמנים. כך, המצב בסימן "Google" אשר מסמן שירותי חיפוש ופרסום באינטרנט אך אינו קשור כלל לשירות ומהווה מילה חדשה אשר אינה נמצאת במילון. מדובר בשמות בעלי אופי מבחין מולד ואינהרנטי אשר מקבל את ההגנה החזקה ביותר.

שאלות חשובות:

 

לרישום סימן מסחר או לשאלות ביחס למאמר צרו אתנו קשר:

דרורי-וירז'נסקי-אורלנד, עורכי דין ועורכי פטנטים:

טל:03-6005572

פקס:03-6005531

דוא"ל:office@dwo.co.il

למידע נוסף על רישום סימני מחסר במשרדנו ראו את המאמר בקישור זה.

אין תגובות

השאר תגובה