בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

מאמרים בנושא סימני מסחר

רישום מקביל של סימני מסחר זהים

בקשה לרישום סימן מסחר מספר 253551 "JOSEPH"

בקשה לרישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Joseph Limited, הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר בפני אסא קלינג, רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום 25.2.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר "JOSEPH" בסוג 25 לגבי "הלבשה והנעלה לא כולל ג'ינסים".

Read more

רישום בינלאומי של סימן מסחר – פרוטוקול מדריד

בשנת 1989 התקבלה במדריד אמנה שנועדה לאחד ולייעל את הרישום וההרמוניזציה של סימני המסחר בעולם. משאישררה ממשלת ישראל את האמנה, ניתן לבצע רישום של סימן מסחר בעולם במקום אחד מרוכז, במקום ע"י רישום בכל מדינה ומדינה. בשנת 2003 תוקנה פקודת סימני המסחר כדי לאפשר את הרישום המהיר הנ"ל, כחלק ממאמציה של ישראל ביום מן הימים...
Read more

תחרות בין בקשות לסימני מסחר

עשו הגיש בקשה לסימן מסחר, מספר ימים לאחר מכן הגיש יעקב בקשה דומה לסימן מסחר למי הבכורה?

סוגיה זו מוסדרת בסעיף 29 לפקודת סימני המסחר הקובעת כי: "29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה...

Read more

הליכי רישום סימן מסחר

הליכי רישום סימני מסחר מוסדרים בפרק ב' לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972. בהתאם לסעיף 17 לפקודה, "הטוען לבעלות על סימן מסחרי שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה בכתב" ככל ששני גורמים שונים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר אשר זהים או דומים עד כדי...
Read more