בגין 23, תל אביב
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור

סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור

אחת העילות לסירוב לרישום סימני מסחר הקבועות בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, הינה היותו של הסימן המבוקש פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור.העילה מעוגנת בסעיף 11(5) לפקודה:

"סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנות הציבור או במוסר;"

תקנת הציבור הוא מונח עמום אשר נידון רבות בפסיקה. באופן כללי, תקנת הציבור הינו מונח שסתום המשקף את הערכים והמוסר של החברה הישראלית ומייבא אותם אל דיני סימני המסחר.

האיסור לרשום סימנים אשר פוגעים או עלולים לפגוע בתקנת הציבור נועד בראש ובראשונה להגן על האינטרסים של הציבור הישראלי ולמנוע פגיעה בו.

בפסיקה נקבע, כי בכדי שסימן מסחר יוגדר ככזה הנוגד את תקנת הציבור, עליו לפגוע ברגשות הציבור, ברגשות דת ובסדר הציבורי בצורה קשה העולה על זכויות המבקש לשימוש בסימן שרישומו מבוקש. לעניין זה ראה BSN Medical Gmbh & Co. KG נ' Farmaban, S.A התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 146483.

תקנת הציבור הינה מונח המותאם ומתעדכן בהתאם לרוח התקופה ובהתאם לערכים של החברה ברגע הרישום. כך, בארצות הברית נפסל לרישום סימן המסחר "קוקאין" לגבי מוצרי משקאות.

באשר להטעיית הציבור כאקט הנוגד את תקנת הציבור, נפסק, כי אין בסימן מסחר המטעה את הציבור בכדי לפגוע באופן אוטומטי ואינהרנטי בתקנת הציבור.

במקרה של הטעיית הציבור, יש צורך בהטעיה מכוונת של בעלי הסימן המבוקש ובניסיון להישען על מוניטין של אחרים, בכדי להחשיב את הסימן המבוקש כסימן הפוגע בתקנת הציבור וכפועל יוצא, לפסולו מרישום.

 

 

אין תגובות

השאר תגובה