בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

שאלות ותשובות

שאלה: למה לרשום סימן מסחר?

תשובה:

סימן מסחר נועד להגן על השם או הלוגו עמו מתארים בית עסק, מוצר, שירות וכיוצ"ב. רישומו של הסימן מעניק את ההגנה הטריטוריאלית (הגנה במדינה בו רשמנו את הסימן) על הסימן שנרשם. ככל ולא יירשם סימן מסחר לא תינתן הגנה לסימן מכוח דיני סימני המסחר ועל כן, גורמי שונים ובפרט גורמים מתחרים עשויים לעשות שימוש בסימן המסחר בו אתם עושים שימוש.

שאלה: כמה עולה לרשום סימן מסחר?

תשובה:

הגשת סימן מסחר בארץ ובעולם כרוכה בעלויות שונות ובהן: אגרות, שכ"ט ושכ"ט של העמית המטפל בהגשה בחו"ל. אנו מפרטים באתר את העלויות המדויקות לרישום סימן מסחר בכל מדינה ומדינה וראה לעניין זה את עמודי רישום סימן מסחר שבאתר זה.

בנוסף להלן מאמר המפרט את העלויות לרישום סימן מסחר בכל שלב ושלב.

שאלה: כמה זמן לוקח לרשום סימן מסחר?

תשובה:

משך זמן הרישום של סימן מסחר תלוי בראש ובראשונה במדינה בה הוגש הסימן לרישום. בישראל ​בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת בוחני מחלקת סימני מסחר שברשם סימני המסחר. תחילת הבחינה היא משתנה ועומדת בממוצע על כ-15 חודשים. משך הזמן עד לרישום בפועל תלוי בתוצאות הבחינה, ובחליפת המכתבים המתפתחת בין המבקש לבוחן. על החינה להסתיים לכל המאוחר בתוך שנתיים ממועד משלוח דו"ח הבחינה הראשון על ידי הבוחן. לאחר סיום הליכי הבחינה, במידה וזו הסתיימה לשביעות רצון הבוחן, תשלח הודעת קיבול והבקשה תתפרסם ביומן סימני המסחר המפורסם באתר האינטרנט של הרשם. ככל ולא תוגש התנגדות תוך שלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן יירשם ותשלח תעודת רישום.

למאמר מקיף אודות תהליך הרישום של סימן מסחר << לחצו כאן

שאלה: אם רשמתי שם מתחם (דומיין) למה אני צריך סימן מסחר?

תשובה:

שם מתחם הנו זכות חוזית המאפשרת זכות שימוש בשם המתחם בדיוק כפי שהוא נרשם. רישום שם מתחם אינו מונע רישום של שמות מתחם דומים ומטעים. כדי למנוע הטעייה בשם מתחם וכדי למנוע מצב של "חטיפת" שם מתחם, מומלץ לרשום סימן מסחר אשר מגן ברמת הזכות הקניינית (להבדיל מזכות חוזית) ובאופן רחב על הביטוי – הסימן הרשום. ההגנה היא גם ביחס לסימן כפי שנרשם וגם ביחס לכל שימוש אחר שעלול להטעות ביחס לסימן הרשום.

שאלה: איך אני רושם סימן מסחר בינלאומי?

תשובה:

כדי להגן על סימן מסחר בכלל העולם ומאחר וסימן מסחר היא זכות טריטוריאלית (זכות המגנה רק במדינה בה נרשם הסימן) יש לרשום את הסימן בכל מדינה ומדינה. יש שתי אפשרויות לרישום סימני מסחר בחו"ל: האחת רישום ישיר בכל מדינה ומדינה – פרטים ומחירים ניתן למצוא בעמוד רישום סימני מסחר שבאתרנו. השנייה, דרך פרוטוקול מדריד, לצורך כך ​יש להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי למחלקת סימני המסחר בישראל, במסגרת הבקשה יש לבחור את מדינות היעד לרישום. המשרד הישראלי יבדוק את הבקשה מבחינה טכנית ויעביר את הבקשה למשרד הבינלאומי (WIPO). המשרד הבינלאומי גם הוא יבחן את הבקשה מבחינה טכנית ויעביר את כל בקשה ובקשה לבחינה מהותית בכל מדינה ומדינה בה מבוקש הרישום.

למאמר מקיף אודות רישום סימני מסחר בינלאומיים ראו בלינק שלהלן << לחצו כאן

שאלה: איך אני יודע האם הסימן פנוי?

תשובה:

אנו ממליצים בטרם הרישום בכל מדינה ומדינה וככל ואין מגבלת זמן, לערוך חיפוש במאגר סימני המסחר של המדינה בה אנו רוצים לרשום את הסימן. את החיפוש מומלץ לבצע, ככל האפשר, במסגרת בקשה לחיפוש רשמי בתשלום, חיפוש זה מבוצע ע"י בוחני המחלקה. בסיום החיפוש תתקבל תשובה רשמית של הבוחן ביחס לחיפוש. לפרטים נוספים אודות החיפוש ראה מאמר אודות חיפוש סימני מסחר באתרנו.

שאלה: מה התוקף של סימן מסחר?

תשובה:

אין הגבלה לתוקפו של סימן מסחר , אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרה בפרקי זמן המשתנים ממדינה למדינה. בישראל יש לשלם אגרת חידוש כל 10 שנים.