בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Recent Posts by יונתן דרורי

הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר

לאחר הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, הבקשה מקבלת מספר סידורי המאפשר זיהוי של הבקשה ומעקב אחר תהליך הרישום והבחינה. הבקשה נבחנת לפי סדר המספרים הסידוריים ואולם, מבקש הסימן יכול להגיש בקשה לבחינה מהירה של הסימן וככל שזו תאושר, הבקשה תעלה בסדר העדיפויות של הרשות. בכדי שבקשה לבחינה מהירה(בחינה...

קרא עוד

סימן מטעה ביחס לסימנים אחרים: המבחן המשולש

יישום המבחן המשולש בהליכי רישום סימני מסחר נועד לבחינת השאלה האם סימן המסחר המבוקש אינו כשיר לרישום משום שהסימן יש בו בכדי להטעות ביחס לסימנים מוכרים היטב שאינם רשומים ו/או אם קיים דמיון העולה לכדי הטעייה בין הסימן המבוקש לסימנים רשומים.

המבחן המשולש כשמו כן הוא, מורכב מ- 3 חלקים.

קרא עוד

הליך השגה חד צדדית

שמו של ההליך החד-צדדי נובע מהיותו הליך שבו אין שני צדדים המתווכחים מול הרשם לגבי רישום הסימן, אלא צד אחד, המבקש, אל מול הרשם, במידה והאחרון מתנגד לרשום את הסימן על פי אחת העילות הקבועות בתקנות.

תגובה ראשונית של מחלקת סימני המסחר

לאחר תהליך הבחינה של הבקשה לרישום סימן המסחר, תשלח הרשות תגובה למבקש הסימן האם הסימן...
קרא עוד

סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה

אחת העילות לסירוב לרישום סימני מסחר הקבועות בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, הינה היותו של הסימן המבוקש מרמז לקשר עם נשיא המדינה מוסד הנשיאות ועל מתן חסותו של הנשיא לסימן המבוקש. העילה מעוגנת בסעיף 11(1) לפקודה: "סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על...
קרא עוד

Recent Comments by יונתן דרורי

    No comments by יונתן דרורי yet.