בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Recent Posts by אלכס נבדריק

הליכי רישום סימן מסחר

הליכי רישום סימני מסחר מוסדרים בפרק ב' לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972. בהתאם לסעיף 17 לפקודה, "הטוען לבעלות על סימן מסחרי שבשימושו או המיועד לשימושו ורוצה לרשום את הסימן, יגיש לרשם בקשה בכתב" ככל ששני גורמים שונים הגישו בקשות לרישום סימני מסחר אשר זהים או דומים עד כדי...
Read more

הליך בקשות מתחרות – תנאים לפתיחת ההליך

סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, מגדיר את הליך התחרות בין שתי בקשות לרישום סימן מסחר:

"הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפי שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם...

Read more

הודעת הסתלקות

לעיתים רבות, סימן מסחר המוגש לרישום במרשם סימני המסחר, מכיל מספר רב של רכיבים. חלק מהרכיבים מילוליים וחלקם מעוצבים. אך טבעי הוא שלכל רכיב יהיה אופי מבחין מולד משלו. לכן, גם רכיבי הסימן המבוקש יכולים להיות מסווגים כרכיבים בעלי אופי גנרי או תיאורי ואף כרכיבים בעל אופי דמיוני או שרירותי. יש...
Read more

המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש

פקודת סימני המסחר קובעת שסימן מסחר לא יהיה כשיר ברישום אם אין בו כדי להבחין בין הסחורות של המבקש לבין אלו של מתחריו. סימן מסחר יכול להיות בעל אופי מבחין מולד אשר נגזר מתוך הסימן עצמו. סימן מסחר בעל אופי תיאורי או גנרי הנעדר אופי מבחין מולד, יכול לרכוש אופי מבחין...
Read more

Recent Comments by אלכס נבדריק

    No comments by אלכס נבדריק yet.