בגין 23, תל אביב
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

סימן מסחר בישראל

להזמנת סימן מסחר צור עמנו קשר באמצעות הטופס או באמצעות מספר הטלפון 03-6005572

מאמרים אחרונים

רישום סימן מסחר בישראל

רישום סימן מסחר בישראל מעניק הגנה טריטוריאלית בישראל בלבד, בסוג בו נרשם הסימן וביחס לפרטה של המוצרים והשירותים שבאותו סוג. למשל, הסימן TEVA (שמספרו 41075) נרשם בסוג 5 (תכשירי רוקחות), ביחס לפרטה "תכשירי רוקחות ומוצרי רוקחות; חומרים כימיים תברואיים; תכשירי קוסמטיקה".

ככל ואין התנגדויות או השגות, תהליך הבחינה של סימן מסחר בישראל אורך בדרך כלל כשנה וחצי. בסוף תהליך הבחינה הסימן מפורסם להתנגדויות. ככל ולא יוגשו בתוך 3 חודשים מהפרסום התנגדויות, הסימן יירשם.

רישומו של הסימן בישראל תקף ל 10 שנים וניתן להאריך את התוקף לתקופות נוספות של 10 שנים מפעם לפעם.

ישראל אינה מאפשרת רישום של לוגו וסימן מילולי (Word Mark) במסגרת אותה בקשה ועל כן יש להגיש בקשה נפרדת בעבור הלוגו ובקשה נפרדת בעבור הסימן המילולי.

עלויות לרישום סימן מסחר בישראל

העלות לרישום סימן מסחר בישראל תלויות בעיקר במורכבות הליך הבחינה ובשאלה האם תהיה התנגדות לסימן המסחר. העלויות לרישום סימן מסחר מורכבות בדרך כלל משכ"ט של עורך הדין המטפל וכן באגרות השונות. עלות שכ"ט אינה כוללת אגרות, טיפול בהתנגדויות, תכתובות ותשובות להשגות של לשכת הרישום, אשר בגינם ייקבע שכ"ט בנפרד ובהתאם להליך הרלוונטי ולמורכבות ההליך.

צור עמנו קשר על מנת לקבל הצעת מחיר עדכנית.

אגרות להגשת סימן מסחר 
נכון לחודש ינואר 2014 האגרות לרישום סימן מסחר הן:
- בקשה לרישום סימן מסחר לסוג אחד 1,622 ש"ח. אגרה זו יש לשלם בשלב הגשת הבקשה.
- עלות אגרה לכל סוג נוסף במסגרת אותה בקשה 1,218 ש"ח. אגרה זו יש לשלם בשלב הגשת הבקשה.

לנתונים מעודכנים אודות אגרות ראה את המחירים המפורסמים באתר רשם הפטנטים בכתובת:

http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=14&catalog=1&category=trademarks&language=he

Comments are closed.