בגין 23, תל אביב
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

סימן מסחר בנורווגיה

להזמנת סימן מסחר צור עמנו קשר באמצעות הטופס או באמצעות מספר הטלפון 03-6005572

מאמרים אחרונים

רישום סימן מסחר בנורווגיה

רישום סימן מסחר בנורווגיה מעניק הגנה טריטוריאלית באותה מדינה בלבד בסוג בו נרשם הסימן וביחס לפרטה של המוצרים והשירותים שבאותו סוג.

ככל ואין התנגדויות או השגות, תהליך רישום סימן מסחר בנורווגיה אורך בדרך כלל בין מספר חודשים בודדים ועד לשנה. רישומו של הסימן תקף ל 10 שנים וניתן להאריך את התוקף לתקופות נוספות של 10 שנים מפעם לפעם.

נורווגיה אינה מאפשרת רישום של לוגו וסימן מילולי (Word Mark) במסגרת אותה בקשה ועל כן יש להגיש בקשה נפרדת בעבור הלוגו ובקשה נפרדת בעבור הסימן המילולי.

עלויות לרישום סימן מסחר בנורווגיה

העלות לרישום סימן מסחר בנורווגיה תלויות בעיקר במורכבות הליך הבחינה ובשאלה האם תהיה התנגדות לסימן המסחר.

העלויות לרישום סימן מסחר מורכבות בדרך כלל משכ"ט של עורך הדין המטפל בישראל, שכ"ט של העמית וכן באגרות השונות.

עלות שכ"ט + שכ"ט עמית
נכון לחודש ינואר 2014 העלות שכ"ט להגשת בקשה לרישום סימן מסחר בנורווגיה:

עבור סימן מסחר עד 3 סוגים: 1461 $.

עבור לכל סוג נוסף: 352 $.

עלות שכ"ט אינה כוללת אגרות, טיפול בהתנגדויות, תכתובות ותשובות להשגות של לשכת הרישום, אשר בגינם ייקבע שכ"ט בנפרד ובהתאם להליך הרלוונטי ולמורכבות ההליך.

עלות שכ"ט לקבלת תעודת רישום : 550 $.

אגרות להגשת סימן מסחר

נכון לחודש ינואר 2014 האגרות לרישום סימן מסחר הן:

- בקשה לרישום סימן מסחר עד 3 סוגים: NOK 2900. אגרה זו יש לשלם בשלב הגשת הבקשה.

- לכל סוג נוסף יש לשלם NOK 750. אגרה זו יש לשלם בשלב הגשת הבקשה.

לנתונים מעודכנים אודות אגרות ראה את המחירים המפורסמים באתר רשם הפטנטים בכתובת:

http://www.patentstyret.no/en/Trademarks/Fees/

Comments are closed.