בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

העברת בעלות בסימן מסחר

העברת בעלות בסימן מסחר

משרדנו מתמחה בין היתר בהעברת בעלות בסימני מסחר בארץ ובעולם.

העברת בעלות בקניין רוחני בכלל ובסימני מסחר בפרט כמוה כהעברת בעלות בזכויות קניין אחרות. אולם, בשונה מנכס מוחשי כגון מקרקעין, הקניין הרוחני, באופן אינהרנטי קשה יותר לניהול ועל כן דורש מיומנות ומוחיות יתרה בהתעסקות עימו.

הדין המסדיר את העברת סימן המסחר בישראל הוא סעיף 48 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 קובע: "סימן מסחר רשום ניתן להעברה על ידי בעל הסימן ויכול לעבור מכוח הדין, לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם הוא רשום או חלקם". על פי תקנה 55 לתקנות סימני מסחר, 1940: "מקום שנעשה אדם זכאי לסימן מסחרי רשום, מכוח העברה או מכוח פעולה חוקית אחרת, עליו להגיש לרשם בקשה בטופס הקבוע לרשום את זכותו".

ביום 19.4.2007 הוציא רשם סימני המסחר בישראל הנחיות להליך העברת הבעלות בסימני מסחר, על פיהם את הבקשה יש להגיש עם המסמכים הבאים:

– שטר העברה מקורי או מסמך (הסכם או אחר) העברה מקורי או העתק נאמן למקור של אחד מהם.

– אסמכתא לתשלום האגרה עבור רישום העברת הבעלות.

– ייפוי כוח בעל הסימן המקורי.

יש לציין כי העברת הבעלות בסימן מסחר בישראל כרוך בתשלום אגרה ושכ"ט. נכון לינואר 2014, האגרה להעברת בעלות בסימן מסחר בישראל הינה 318.00 ₪.

משרדנו מתמחה גם בהעברת בעלות בסימני מסחר בעולם. הדינים בקשר להעברת הבעלות בסימני מסחר במדינות שונות משתנה ממדינה למדינה. כמו כן, לכל מדינה אגרה משלה ושכ"ט שונים כפונקציה של מורכבות הבקשה ושל העמית עמו אנו לעיתים עובדים מעבר לים.

על מנת לקבל מידע נוסף והצעת מחיר פרטנית להעברת בעלות בסימנך, אנא צור עמנו קשר.

Comments are closed.