בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Tag Archives: בחינה על אתר

בחינה מהירה של סימן מסחר

בהתאם לסעיף 22 ג' לתקנות סימני המסחר , 1940, רשאי מבקש להגיש בקשה לבחינה מזורזת של הבקשה, אם בידיו נימוקים סבירים לכך.

שם ההליך הוא בקשה לבחינה "על אתר" (בקשה להקדמת הבחינה).

הליך זה מאפשר את בחינת בקשה לרישום סימן מסחר בקדימות ולפני בקשות הקודמות לה בתור כאשר יש סיבה מוצדקת...

קרא עוד

הליך בחינת הבקשה לרישום סימן מסחר

לאחר הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, הבקשה מקבלת מספר סידורי המאפשר זיהוי של הבקשה ומעקב אחר תהליך הרישום והבחינה. הבקשה נבחנת לפי סדר המספרים הסידוריים ואולם, מבקש הסימן יכול להגיש בקשה לבחינה מהירה של הסימן וככל שזו תאושר, הבקשה תעלה בסדר העדיפויות של הרשות. בכדי שבקשה לבחינה מהירה(בחינה...

קרא עוד