בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Tag Archives: הודעת הסתלקות

הודעת הסתלקות

לעיתים רבות, סימן מסחר המוגש לרישום במרשם סימני המסחר, מכיל מספר רב של רכיבים. חלק מהרכיבים מילוליים וחלקם מעוצבים. אך טבעי הוא שלכל רכיב יהיה אופי מבחין מולד משלו. לכן, גם רכיבי הסימן המבוקש יכולים להיות מסווגים כרכיבים בעלי אופי גנרי או תיאורי ואף כרכיבים בעל אופי דמיוני או שרירותי. יש...
Read more