בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Tag Archives: סימני מסחר

סימנים שאינם כשרים ברישום – סימן העלול לפגוע בתקנת הציבור

אחת העילות לסירוב לרישום סימני מסחר הקבועות בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, הינה היותו של הסימן המבוקש פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור.העילה מעוגנת בסעיף 11(5) לפקודה: "סימן הפוגע או העלול לפגוע בתקנות הציבור או במוסר;" תקנת הציבור הוא מונח עמום אשר נידון רבות בפסיקה. באופן כללי, תקנת הציבור הינו מונח...
קרא עוד

מטרת סימן מסחר

המטרה של סימן המסחר הוא ליצור קשר בין מקור הטובין לבין המייצר אותם על מנת לגרום לעידוד השקעה באיכות מוצרים ושירותים המיוצגים על ידי סימן מסחר מסוים והגנה על הצרכן עצמו.

ההגנה על סימן מסחר נדרשת לני יעדים: האחד, להבחין בין סחורותיו של בעל הסימן לבין סחורות מתחריו ולאפשר לבעל הסימן לבנות...

קרא עוד

מה זה סימן מסחר?

פקודת סימני מסחר מגדירה את מונח "סימן" בדברים הבאים: "אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה".

ואת המונח "סימן מסחר" בדברים הבאים: "סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם".

קרי סימן מסחר הינו אותיות, ספרות, מילים, דמויות,...

קרא עוד