בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Tag Archives: סירוב רישום סימן מסחר

סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן המכיל דגלים או סמלים של המדינות ומוסדותיהן

אחת העילות לסירוב לרישום סימני מסחר הקבועות בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, הינה היותו של הסימן המבוקש מכיל דגלים או סמלים לאומיים של מדינות העולם ומוסדותיהם.העילה מעוגנת בסעיף 11(2) לפקודה:

"דגלי המדינה ומוסדותיה או סמליהם, דגלי מדינות-חוץ וארגונים בין-לאומיים וסמליהם, וכל סימן הדומה לאחד מהם;"

קרא עוד

עילות סירוב לרישום סימן מסחר

סעיף 11 לפקודת סימני המסחר, תשל"ב-1972, מונה מספר עילות שמכוחן ניתן לסרב לרישומו של סימן המבוקש. יש לציין, כי רשם סימני המסחר מופקד על טוהר מרשם סימני המסחר ובאחריותו למנוע את רישומם של סימנים אשר אינם כשרים לרישום עקב היותם נעדרי אופי מבחין ו/או העקב היותם נופלים לאחת מעילות הסירוב המפורטות להלן.

קרא עוד

סימנים שאינם כשרים ברישום: סימן הרומז לקשר עם נשיא המדינה

אחת העילות לסירוב לרישום סימני מסחר הקבועות בסעיף 11 לפקודת סימני המסחר, התשל"ב-1972, הינה היותו של הסימן המבוקש מרמז לקשר עם נשיא המדינה מוסד הנשיאות ועל מתן חסותו של הנשיא לסימן המבוקש. העילה מעוגנת בסעיף 11(1) לפקודה: "סימן המרמז על קשר עם נשיא המדינה או עם ביתו או על...
קרא עוד