בר כוכבא 23, בני ברק
03-6005572 office@dwo.co.il
מגנים על סימני המסחר שלך

Tag Archives: תחרות בין בקשות לסימני מסחר

תחרות בין בקשות לסימני מסחר

עשו הגיש בקשה לסימן מסחר, מספר ימים לאחר מכן הגיש יעקב בקשה דומה לסימן מסחר למי הבכורה?

סוגיה זו מוסדרת בסעיף 29 לפקודת סימני המסחר הקובעת כי: "29. (א) הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה...

קרא עוד